Privacy Policy

Privacyverklaring

Kelly Hendriks sports nutritionist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het intakeformulier, het toesturen van je eetdagboek of tijdens een afspraak.

Gegevens die vastgelegd kunnen worden zijn:
Naam
Adresgegevens
Geboortedatum
Emailadres
Telefoonnummer
Indien van toepassing medische gegevens
Gegevens over jouw eetpatroon
Korte verslagen van consulten

Ik registreer niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening. Ik registreer geen persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Gebruik en inzage gegevens

Ik gebruik deze gegevens om jou een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overleg met je trainer om je voeding af te stemmen op je trainingsprogramma. Ik bewaar deze gegevens 10 jaar na beëindiging van mijn dienstverlening met jou. Je kunt jouw opgeslagen gegevens te allen tijde op aanvraag inzien, laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiervoor een email naar info@kellyhendriks.nl. Je dient je hiervoor te kunnen identificeren.

Ik heb een verwerkersovereenkomst met een softwarebedrijf waar ik mijn voedingsberekeningsprogramma afneem. Zij leveren uitsluitend de software en hebben geen inzage in jouw gegevens. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en geeft geen inzage aan derden.

Veiligheid
Kelly Hendriks zal ervoor zorgen dat jouw gegevens veilig en vertrouwelijk worden opgeslagen. Kelly Hendriks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via info@kellyhendriks.nl